ZINEMA IKASTALDIAK – ATELIERS CINÉMA

2021eko agorrilan, ZUKUGAILUA-k 2 zinema ikastaldi proposatzen ditu ondoko gaiaren inguruan: “Zinemako eszena mitiko bat euskaraz berriz egin”.

Tailerrak urririk dira. Zinema praktikatzeko aukera da, molde jostagarrian, zinema eszena ospetsu batzuk bereraikiz (Hitchock, Tarantino, Scorsese, …).

Tailer bakoitzak 4 egun irauten du: lehen egunean sekuentziaren gidoi teknikoa eta artistikoa idatziko dugu, bigarren egunean filmaketa antolatuko dugu eta hirugarren eta laugarren egunean filmatuko eta muntatuko dugu.

18-25 urteko gazteei zuzendua da eta tailer bakoitza 6 pertsonetara mugatua da. 2 tailerrak egitea possible da.

Lehen tailerra: Uztailaren 27-tik 30-era

Bigarren tailerra: Agorrilaren 2-tik 5-era

Lekua: Kanaldude, Bidarrai

ZUKUGAILUA propose 2 ateliers cinéma avec pour thématique:  « Refaire une séquence mythique du cinéma en euskara ».

Ces ateliers gratuits sont destinés à tous ceux et celles qui souhaitent découvrir la pratique du cinéma en s’amusant à recréer des séquences d’anthologie du cinéma mondial (Hitchock, Tarantino, Scorcese, …).

Les ateliers ont lieu sur 4 jours: le premier jour est dédié au découpage artistique et technique de la séquence, le second à la préparation du tournage, et le 3ème et le 4ème au tournage et au montage.

Les places sont limités à 6 personnes par atelier.

Public : 18-25ans

Possibilité de faire les 2 ateliers.

Premier atelier: du 27 au 30 juillet

Deuxième atelier: du 2 au 5 août

Lieu: Kanaldude, Bidarray

Hemendik es

Micro Residencia ZINELEKU

desarrollo de proyectos + pitch

Rencontres sur les docks 2021 | del 23 al 25 de junio

¿Tienes un proyecto de película de ficción o docu– mental? ¿De largo o de cortometraje?

¿Buscas una productora o ayuda para desarrollar tus ideas?

¡Ven a trabajar sobre tu proyecto y presentarlo de- lante de profesionales del cine en la sesión depitching del festival Rencontres sur les docks 2021!

En el marco del festival Rencontres sur les docks 2021, en colaboración con Gazte- film Fest y Zukugailua, el cine l’Atalante de Baiona organiza jornadas profesionales dirigido a cineastas emergentes.
Durante tres días, del 23 al 25 de junio, el/la candidata(a) desarrollará su proyec- to cerca de profesionales del cine. Este proceso terminará con la presentación del proyecto delante de productoras del territorio (Aquitania, Euskadi, Navarra) en una sesión de pitching el viernes 25 de junio.

Se admitirán proyectos de cortos y largometrajes, documentales o de ficción. Pueden ser redactados en euskera, castellano o francés.

Informaciones y recepción de los dossiers:

koord@zukugailua.eus

HEMENDIK Eus

ZINELEKU Egonaldi laburra

proiektuaren garapena + pitching saioa Rencontres sur les docks 2021 |

ekainaren 23tik 25era

Fikziozko film edo dokumental proiektu bat duzu? Laburra ala luzea?

Ekoiztetxe bat edo ideien garatzeko eskukaldi bat xerkatzen duzu?

Zatoz zure proiektua garatzera eta 2021eko “Ren- contres sur les docks” festibaleko pitching saion profesionalen aurrean aurkeztu ezazu!

2021eko “Rencontres sur les docks” festibala kari, Gaztefilm Fest eta Zukugailuarekin partaidetzan, Atalante zinema-gelak zinemagile berriei zuzenduriko jarduera profesio- nalak antolatzen ditu.
Hiru egunez, 2021eko ekainaren 23tik 25era, hautagaiak bere proposamena gara- tuko du zinema arloko profesionalen laguntzarekin. Prozesua bururatzean, lurraldeko (Nafarroa, Euskadi eta Akitaniako) ekoizleen aurrean aurkeztuko du bere proiektua, ekainaren 25ean, ostiralez, pitching saio batean.

Filmilm luze eta laburrak, dokumental zein fikzioak onartuko dira. Dosierra euskaraz, frantsesez edo gazteleraz idatzi daiteke.

Informazio gehiago eskuratzeko edota dosierra bidaltzeko:

koord@zukugailua.eus

HEMENDIK fr

Micro Résidence ZINELEKU

Développement de projets + pitch

Rencontres sur les docks 2021 | du 23 au 25 juin

Vous avez un projet de film fiction ou documentaire ? Long ou court métrage?

Vous cherchez une maison de production ou un coup de main pour développer vos idées.

Venez travailler votre projet et présentez-le devant des professionnels lors de la séance de pitching du festival Rencontres sur les docks 2021 !

Dans le cadre du festival Rencontres sur les docks 2021, en collaboration avec le Gaztefilm Fest et Zukugailua, le cinéma L’Atalante de Bayonne organise des journées professionnelles à destination de cinéastes émergents.
Sur trois jours, du 23 au 25 juin 2021, le ou la candidat(e) développera son projet au- près de professionnels du cinéma. Ce processus aboutira à la présentation du projet devant des producteurs du territoire (Aquitaine, Euskadi, Navarre) lors de la séance de pitching du vendredi 25 juin.

Les projets de courts et de long-métrages, documentaires et fictions sont recevables. Le dossier peut être rédigé en Basque, en Français ou en Espagnol.

Infos et réception des dossiers :

koord@zukugailua.eus